Stage & Werken Terra Nigra
Direct naar
Office365 Somtoday

Stage en werken

Stage is een belangrijk deel van het lesprogramma en krijgt vorm in Fase 1. Tijdens dit eerste leerjaar wordt al beroepsvoorlichting gegeven door het stage bureau. In Fase 2 wordt deze voorlichting uitgebreid en krijgen de leerlingen interne stage. De leerlingen voeren korte opdrachten binnen school uit, om werkverzorging, zorgvuldigheid en doorzettingsvermogen te oefenen. Daarna gaan ze verder met hun maatschappelijke stage.

In Fase 3 starten alle VOORdeel arbeid leerlingen met arbeidstraining bij de leerwerkplek. Wanneer ze de arbeidsgerichte competenties goed beheersen stroomt de leerling door naar een stage plek.

Interne stage

De leerlingen voeren praktijkopdrachten uit onder begeleiding van leerkrachten of personeelsleden. Zij assisteren bv. in een groep, bij gymles of in de catering. Zo wordt bekeken of een leerling kan doorstromen naar de maatschappelijke stage.

Maatschappelijke stage 

Een stage bij een instelling of bedrijf waar je rechtstreeks iets kunt betekenen voor de maatschappij: mens, dier en milieu.

Externe stage

Na een goede beoordeling van interne en maatschappelijke stage en het goed doorlopen van de arbeidstraining bij de Leerwerkplek kan een leerling extern stage gaan lopen. 

In Fase 3 is stage een onderdeel van het lesprogramma voor álle leerlingen. De leerling loopt 2 dagen stage. Voordat de beroepsstage start gaan alle VOORdeel arbeid leerlingen voor arbeidstraining naar Leerwerkplek. Daar worden hun arbeidsvaardigheden getoetst, bijgesteld en geoptimaliseerd. Op deze manier wordt duidelijk waar de talenten en ook de aandachtspunten van de leerling liggen. Van hieruit wordt bekeken wat de juiste stageplek is voor elke leerling. Vervolgens gaat de leerling werkervaring opdoen binnen verschillende beroepssituaties. 

In Fase 3 moet duidelijk worden in welk beroep de leerling zich wil bekwamen. Daarvoor zijn 2 tot 4 stagedagen per week mogelijk. Het doel van dit leerjaar is het ontwikkelen en verfijnen van vaardigheden binnen de beroepskeuze. 

De gehele stageperiode wordt de leerling nauwkeurig gevolgd door de stagebegeleider. Deze onderhoudt contact met de leerling, de begeleider van de stageplek, maar zeker ook met de ouders.

De toeleiding naar arbeid is er voor een belangrijk stuk op gericht de leerling te wijzen op wat er van hem/ haar wordt verwacht na het verlaten van de school.

Deel deze pagina op: