04 okt 2020 – Algemeen

Aanbeveling mondkapjes

Beste collega’s, ouders/verzorgers en leerlingen,

Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende.

Met ingang van maandag 5 oktober is, net als op vele andere scholen in het land, bij ons op school ook het dringende advies om een mondkapje te dragen op de plekken waar 1,5 meter afstand tussen docenten en leerlingen niet mogelijk is. Leerlingen en medewerkers zorgen zelf voor een mondkapje.

Dit betekent dat leerlingen en medewerkers een mondkapje gebruiken bij leswisselingen (gangen) en in de pauzes (aula en gymzaal bij regen). Tijdens de lessen kan wel de afstand van 1,5 meter gerealiseerd worden en hoeft het mondkapje dus niet gedragen te worden.

Het gaat voorlopig om een dringend advies. We gaan in overleg met de MR om te bespreken of we overgaan tot het verplicht dragen van een mondkapje op bovengenoemde plaatsen.

Alle overige hygiënemaatregelen, zoals eerder afgesproken, blijven van kracht. Zo blijft het verplicht om tijdens horecalessen een mondkapje te dragen. In deze situatie ontvangen de leerlingen een mondkapje van school.

Hopelijk bereikt deze informatie iedereen op tijd en blijven we samen zorgen voor een veilige leeromgeving in deze bijzondere tijd.

Met vriendelijke groet,

N. Collaris, teamleider.
W. Bergmans, locatiedirecteur

Download de PDF

Deel deze pagina op: