13 jan 2021 – Nieuwsbericht

coronavirus maatregelen update

Maastricht, 13 januari 2021

Betreft: aangepaste maatregelen in verband met verlengde lockdown

Geachte ouders en of verzorgers,

Beste leerlingen,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Tijdens de persconferentie van dinsdag 12 januari hoorden we een verontruste minister president over het coronavirus in ons land. Met name de Engelse mutatie op het huidige virus baart grote zorgen, omdat het besmettingsgevaar onder jongeren veel groter is door deze variant. De maatregel die dan ook per direct ingaat is om anderhalve meter afstand onder de jongeren op school te handhaven.

Daarnaast lieten ons veel collega's weten enorm verontrust te zijn. Zij voelen zich niet veilig op schooi, nu de kans op besmettingsgevaar een stuk groter geworden is.

Wij hebben dan ook in goed overleg met het bestuur van stichting LVO besloten om met ingang van maandag 18 januari de volgende maatregelen te nemen:

- Op school worden de module vakken en de praktijklessen gegeven in halve groepen.  De mentor of vakdocent begeleidt uw kind minimaal lx per week via digitaal onderwijs. De leerling ontvangt voor de overige dagen huiswerk.

 - Het is belangrijk dat de leerling tijdens zijn aanwezigheid op school de anderhalve meter afstand naar medeleerlingen aanhoudt. Wijs uw kind daarop.
- Leerlingen ontvangen een rooster van de tijden en weken waarop ze op school moeten zijn van hun mentor.
- Wanneer uw kind ziek is, meldt hem dan af via een telefoontje naar school.
- De leerling is verplicht deel te nemen aan de thuislessen of de contactmomenten die de mentor of vakdocent met de klas afspreekt.

Om dit alles goed voor te bereiden zijn de leerlingen donderdag 14 januari en vrijdag 15 januari lesvrij.

- Leerlingen en docenten maken onderling afspraken over boeken, roosters en thuisonderwijs. Het kan zijn dat de mentor morgen of vrijdag toch uw kind op school uitnodigt om alles te regelen.
- Beschikbare laptops kunnen uitgeleend worden aan leerlingen die thuis geen device hebben (zolang de voorraad strekt).
- Docenten bereiden begeleiding van thuisonderwijs voor.

En verder:

- Hygiëneregels
Om volledig te zijn nog één keer alle hygiëneregels op onze school: was of desinfecteer je handen regelmatig, bewaar 1,5 meter afstand tot volwassenen en waar mogelijk tot andere leerlingen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en draag je mondkapje waar dat moet. Heel belangrijk: blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen.

- Testen en quarantaine
Je kunt getest worden ats je geen klachten hebt, maar wel risico hebt gelopen op een besmetting. Dus als een leerling bijvoorbeeld genoemd wordt in het bron- en contactonderzoek van de GGD. Vanaf dat moment gaat diegene in quarantaine. Na 5 dagen kan hij of zij zich laten testen en bij een negatieve test kan de quarantaine worden opgeheven. Als een leerling een negatief testresultaat heeft dan kan de leerling dus weer naar school.

- Bereikbaarheid school
Onze school is en blijft open van kwart voor acht tot vijf uur. We zijn per telefoon voor beter- en ziekmeldingen bereikbaar via 043-3621079. Voor overige vragen per mail via administratie@terranigra.nl. Ook is je mentor via mail bereikbaar om vragen te beantwoorden.

We begrijpen dat de verlenging van de lockdown en de genomen maatregelen veel invloed heeft op al onze leerlingen en hun gezinnen. We zullen hier als school zo goed mogelijk op inspelen, niet atleen door het verzorgen van zo goed mogelijk afstandsonderwijs en fysiek onderwijs op school, maar ook door bereikbaar te zijn voor leerlingen en ouders met vragen en zorgen. We doen ons uiterste best om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan. We vragen van leerlingen, ouders en al onze medewerkers om zich hier maximaal voor in te blijven zetten. En ook deze keer is onze dank groot hiervoor.

Als we de komende dagen extra informatie hebben, zullen we jullie dit zo snel mogelijk laten weten

Met vriendelijke groet,
W. Bergmans, locatiedirecteur
N. Collaris, teamleider

Als PDF

Deel deze pagina op: