02 jun 2021 – Algemeen

Heropening School

Betreft opening scholen en zelftesten

Geachte ouders,

Opening scholen
Waarschijnlijk hebben jullie vernomen dat de scholen voor Voortgezet Onderwijs vanaf maandag 31 mei volledig open mogen gaan en vanaf maandag 7 juni volledig open moeten gaan.

Voor de leerlingen van Terra Nigra betekent dit het volgende:

- Deze week, vanaf maandag 31 mei tot en met vrijdag 4 juni, komen de leerlingen volgens het bekende rooster naar school.

- Vanaf maandag 7 juni wordt er gewerkt met een nieuw rooster waarin is opgenomen dat de leerlingen meer lessen op school gaan volgen.

- We blijven een combinatie van lessen op school en lessen via de computer verzorgen.

De leerlingen ontvangen de nieuwe lesroosters uiterlijk donderdag 3 juni. Eventuele roosterveranderingen staan op de website en op Facebook.

We hebben voor dit systeem gekozen, omdat een redelijk groot aantal docenten nog niet beschikbaar is om aan volledige klassen les te geven. Er zijn leraren die in de risicogroep vallen. Daarnaast maakt een aantal docenten zich zorgen over hun gezondheid, omdat ze nog niet gevaccineerd zijn. Ook hebben onze leerlingen grote behoefte aan structuur. Ze zijn gewend aan het rooster zoals we dit de afgelopen maanden gehanteerd hebben. In het nieuwe rooster zullen de leerlingen meer naar school komen en zal het onderwijs via de computer minder zijn.

Hopelijk kunnen we op deze manier bereiken dat leerlingen en alle medewerkers gezond aan de start van het nieuwe schooljaar in september beginnen. Zoals het er nu naar uitziet zijn dan alle volwassenen ingeënt en keren we eindelijk terug naar het “normale” schoolse leven.

Zelftesten
De leerlingen krijgen van hun mentor iedere week 2 zelftesten. We adviseren u om uw kind de zelftest op woensdag en zondag af te laten nemen. Afname van deze zelftesten is vrijwillig, maar ik wil u met klem aanraden de zelftesten te gebruiken. Wanneer de uitslag van de test positief is, moet u uw kind laten testen bij de GGD. Ook bij klachten, zoals hoesten of verkoudheid, is een test bij de GGD nodig. Samen kunnen we er dan voor zorgen dat op school voor iedereen een veilige omgeving ontstaat.

Tot slot nog enkele opmerkingen:

- We blijven op school in de gangen mondkapjes gebruiken.

- Leerlingen onderling hoeven geen rekening meer te houden met 1,5 meter afstand tot elkaar. Wel moeten docenten onderling en de docent naar de leerling zorgen voor 1,5 meter afstand.

- Alle hygiënemaatregelen die we al maanden gebruiken, blijven we voortzetten.

- De leerlingen verblijven tijdens de pauzes buiten. Bij slecht weer is de aula en gymzaal beschikbaar en pauzeren de medewerkers niet in de aula.

We hopen u op deze wijze goed te informeren. Bij vragen kunt u altijd contact met ons of met de mentor van uw kind opnemen.

Met vriendelijke groet,

N. Collaris, teamleider
W. Bergmans, locatiedirecteur.

DOWNLOADEN ALS PDF

Deel deze pagina op: