28 mei 2020 – Nieuwsbericht

Heropening school 2 juni

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf 2 juni opent Terra Nigra weer haar deuren voor leerlingen.
Op dit moment bereidt onze school zich hierop voor.
Wij willen u nu alvast informatie geven over wat de opening van onze school voor u als ouder en uw kind betekent.

Wie is er welkom op school als de school opengaat?
Het uitgangspunt van het kabinet is dat bij de opening van de school alle leerlingen de gelegenheid krijgen om naar school te komen.

Omdat we veiligheid vooropstellen, vragen we u, uw zoon of dochter thuis te houden bij één van de volgenden klachten:

- (neus)verkoudheidsklachten;
- hoesten;
- klachten aan luchtwegen of koorts.

Uw zoon of dochter moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar school als hij / zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.

Uw zoon en of dochter blijft ook thuis, als:
- één van de gezinsleden koorts / benauwdheid heeft.
- als iedereen binnen het gezin 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school
- iemand in uw gezin getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft. Uw zoon of dochter moet wachten tot
  die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

Wij vragen u de school zo snel mogelijk in te lichten wanneer er sprake is van besmetting van uw zoon of dochter of in de directe omgeving.

U kunt zich dan melden via het telefoonnummer van Terra Nigra: 043-3621079.
 

Lesrooster

Afgelopen dagen heeft de mentor van uw zoon of dochter contact opgenomen met de leerling om het rooster te bespreken. Omdat alle leerlingen een aangepast rooster krijgen in verband met de geldende maatregelen, kan het zijn dat uw zoon of dochter les krijgt van een docent waar hij of zij normaal gesproken geen les van krijgt.

Uw zoon of dochter krijgt de praktijklessen die hij of zij gekozen heeft bij aanvang van het schooljaar.
Naast de lessen op school maakt uw zoon/ dochter ook huiswerk.

Tot slot

We begrijpen dat de opstart van de school veel vraagt van onze leerlingen en u als ouder. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Samen zorgen we voor een goede opstart van de school en voor een goede gezondheid!
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

Vriendelijke groeten, ook namens al het personeel van Terra Nigra,
Wien Bergmans
Directeur Terra Nigra

Voor meer informatie download deze PDF

Deel deze pagina op: