16 mrt 2020 – Nieuwsbericht

info n.a.v. persconferentie

Beste ouders/verzorgers,

Zoals jullie weten heeft het kabinet vandaag, 15 maart 2020, een spoedoverleg met de Federatie Medisch Specialisten, organisaties van ziekenhuizen en het RIVM gehad (in afstemming met de vakcentrales) om te bepalen of de scholen vanaf maandag aanstaande, morgen, alsnog te sluiten. Het kabinet heeft besloten om de scholen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april 2020. Hiermee wijkt het kabinet van het eerder gecommuniceerde beleid af om de scholen zoveel mogelijk open te houden.

Dit betekent dat onze school gesloten is, maar leerlingen van wie de ouder(s) werkzaam zijn in de vitale sectoren en die geen opvang hebben zijn welkom op school. Deze lijst van vitale beroepen kunt u bekijken op www.rijksoverheid.nl /onderwerpen/coronaviruscovid-19/cruciale-beroepsgroepen. Alle andere leerlingen worden geacht morgen niet naar school te komen. 

Over de wijze waarop de komende weken ons onderwijs plaatsvindt, wordt u morgen door de mentor geïnformeerd. Het is de bedoeling dat het onderwijs zoveel als mogelijk is, doorgaat. Ze worden in de komende dagen voorzien van huiswerkopdrachten (online) en begeleiding. We kunnen ons voorstellen dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om thuis onderwijs te volgen. Ook kan het zijn dat u niet beschikt over de benodigde (digitale) middelen. Mocht dat het geval zijn, dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen met de mentor van uw zoon of dochter. 

Ziekmelden   
Hoewel de scholen dicht zijn, zijn leerlingen dus niet vrij. Is uw zoon of dochter ziek? Meld uw kind dan ziek via de bestaande procedure. Leerlingen die weer beter zijn melden zich weer beter. Dit is belangrijk omdat de leerplicht nog steeds van toepassing is voor leerlingen die niet ziek zijn.

Hygiëne op school 
We vragen onze leerlingen en medewerkers die wel op school zijn om extra goed om te gaan met de hygiëne: regelmatig en grondig de handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van de ellenboog en papieren zakdoeken gebruiken. In plaats van handen schudden, begroeten we elkaar op een andere manier. 

LOB-stageweken
De stageweken zijn afgelast. De stagebedrijven worden morgen door de mentoren op de hoogte gesteld. Uiteraard wordt u nog geïnformeerd of deze weken verderop in het schooljaar plaatsvinden. 

Vragen over het coronavirus en het onderwijs?

Kijk op de website van de rijksoverheid

Vragen over de gezondheid van uw kind?

Voor de actuele informatie over het aantal vastgestelde besmettingen, kijk op de website van het RIVM. Het RIVM zette de vragen en antwoorden over het coronavirus op een rij. 

Hebt u nog een vraag? Bel het landelijk nummer van het RIVM via 0800-1351 of GGD Zuid-Limburg 088 880 5005 (bereikbaar werkdagen van 08.00 – 18.00 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 – 14.00 uur).

Voor meer informatie over de actuele stand van zaken in de regio kijk op de website van de GGD.

We willen u als ouder bedanken voor uw begrip en voor uw flexibiliteit de komende periode. Mocht u vragen hebben neem dan contact op met de mentor van uw kind. 

Tijdens de persconferentie heeft het kabinet aangekondigd dat in de komende dagen waarschijnlijk meer maatregelen zullen volgen. 
We laten u regelmatig weten wat er verandert voor de leerlingen als gevolg van maatregelen van het kabinet of van school.

Met vriendelijke groet,
W. Bergmans, locatiedirecteur Terra Nigra Praktijkonderwijs


Tekst downloaden als PDF

Deel deze pagina op: