02 jun 2021 – Nieuwsbericht

Nieuwsbericht LVO - Toekomst

Voorkeur voor onderwijslocatie aan de Groene Loper Zuid

In april 2020 hebben wij u via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de resultaten van een onderzoek naar een geschikte locatie voor de campus in Maastricht-Oost. Op deze locatie zullen we het Porta Mosana College, het Sint-Maartenscollege, VMBO Maastricht, de Terra Nigra Praktijkschool en het NOVO College huisvesten. Van de zes onderzochte locaties ging de voorkeur toen uit naar de omgeving Hunnenweg/Sibemaweg (“Groene Loper Zuid”) of de locatie Noormannensingel en omgeving (“Groene Loper Noord”). Dit is daarna verder onderzocht.

Op basis van de toekomstvisie voortgezet onderwijs Maastricht hebben de gemeente Maastricht, LVO en het VISTA college gezamenlijk besloten om een voorkeur uit te spreken voor huisvesting van het voortgezet onderwijs aan de Groene Loper nabij het VISTA college. We zijn blij dat we dit nieuws met jullie kunnen delen.

Toekomstvisie

De beoogde onderwijshuisvesting van de campus in Oost is nauw verweven met de toekomstvisie van het onderwijs in Maastricht:

Realisatie van één campus, met alles (na)bij elkaar, bij voorkeur in een groene omgeving; Een campus in de vorm van verschillende paviljoens/gebouwen (en dus niet één groot gebouw met alle onderwijsprofielen);
Kleinschaligheid binnen het grote verband voor onze leerlingen;
Aandacht voor een hoogwaardig vmbo dat inhoudelijk goed is aangesloten bij het mbo, liefst fysiek ook gehuisvest in elkaars nabijheid;

Concentratie van het gehele vmbo en onderbouw havo-vwo in elkaars nabijheid.
Gedeeld gebruik van praktijklokalen;
Integratie van de buitenruimte van de campus, ter bevordering van de ontmoeting tussen leerlingen;

Wens om bewegingsonderwijs op loopafstand (maximaal 10 minuten) te realiseren; Veiligheid, zowel onderweg van en naar school, als veiligheid in en rondom de schoolgebouwen.

Noormannensingel en omgeving blijft optie

De locatie Noormannensingel aan het noorden van de Groene Loper blijft als tweede keuze in beeld. Er lag een optie van de gemeente Maastricht om een deel van het braakliggende terrein tussen de Noormannensingel en de Groene Loper te claimen voor onderwijsdoeleinden. Het college van B&W van gemeente Maastricht heeft besloten om deze claim terug te geven aan Ballast Nedam, omdat de voorkeur uitgaat naar huisvesting nabij het VISTA college. Ook zonder dit terrein is een campus op deze locatie te realiseren.

Uitwerking

De komende periode moeten we nog veel zaken verder uitwerken. Denk aan de ruimtelijke inpassing van het onderwijs in dit gebied, de verkeersstromen, de financiële haalbaarheid, hoe we de samenwerking van LVO met het VISTA college kunnen vormgeven en welke mogelijkheden er zijn voor de verwerving van de locaties. Dit gebeurt in overleg met de betrokken partijen in het gebied. De huisvesting op deze voorkeurslocatie wordt uiteindelijk in het Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs (IHP VO) opgenomen. Het streven is om dit plan tegen het eind van dit jaar voor te leggen aan de genoemde besturen en de gemeenteraad van Maastricht. Het feitelijk bouwen van de campus duurt naar verwachting nog enkele jaren.

Ontwikkelkansen

We zijn blij dat de besturen de gezamenlijke intentie hebben om de ontwikkelkansen voor een brede onderwijscampus aan de Groene Loper in de nabijheid van het VISTA college verder te onderzoeken. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de onderwijskundige wensen van onze scholen en worden gezamenlijke voordelen en samenwerking met het VISTA College optimaal benut voor de leerlingen! We houden jullie op de hoogte!

Downloaden als PDF

Deel deze pagina op: