Social Media Terra Nigra
15 jun 2017 – Nieuwsbericht

Nieuwsbericht Social Media

Vandaag circuleerde op Facebook een anoniem bericht, waarin de leerlingen werden opgeroepen tot een staking. Deze staking zou plaatsvinden op het Sint-Maartenscollege.

De locatieleiding realiseert zich, dat de impact van social media als Facebook op leerlingen groot is. Naar aanleiding van dit anonieme bericht zijn docenten en locatieleiding vandaag op verschillende locaties met leerlingen tijdens de lessen in gesprek gegaan over het gebruik van social media in het algemeen en de anonieme oproep tot een staking in het bijzonder. 

Er zijn omgangsregels op alle scholen in Maastricht die hebben gediend als uitgangspunt voor deze gesprekken. Op de scholen komt het onderwerp social media regelmatig terug. Wij als school hebben een educatieve taak om leerlingen hiermee om te leren gaan.

Aan het deelnemen aan een staking door leerlingen zit ook een juridisch kader.

Scholieren hebben geen stakingsrecht, zoals bijvoorbeeld werknemers in een bedrijf of werknemers bij de overheid, maar in de leerplichtwet is wel iets geregeld. Een geheel leerplichtige scholier (t/m 16 jaar) mag alleen staken als hij een schriftelijk verzoek, onderbouwd met argumenten, heeft ingediend bij de schoolleiding en deze is goedgekeurd. Is het verzoek afgekeurd, dan kan de leerling alleen staken als zijn ouders schriftelijk toestemming geven.

Een niet-geheel leerplichtige scholier (vanaf 17 jaar) mag in principe altijd staken, als hij twee dagen van tevoren schriftelijk, onderbouwd met argumenten, aan de schoolleiding heeft aangegeven dat hij gaat staken. Dit is in het onderhavige geval niet gebeurd.

We willen u middels deze extra nieuwsbrief informeren, zodat u ook met uw kind in gesprek kunt gaan over het voorgaande. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de voor uw zoon of dochter verantwoordelijke teamleider.

Johan Moes, locatiedirecteur vmbo Maastricht
Guy de Munck, locatiedirecteur vwo Porta Mosana College en Sint-Maartenscollege
Janny de Vries, locatiedirecteur Bernard Lievegoed School
Belinda Westera, locatiedirecteur Praktijkonderwijs Terra Nigra
Twan Wijnants, locatiedirecteur vhbo Bonnefanten College, Porta Mosana College en Sint-Maartenscollege

Deel deze pagina op: