07 mei 2018 – Algemeen

Ouderbijdrage

Beste ouders/verzorgers,

In de week van 14 mei krijgen alle leerlingen het ouderbijdrage formulier voor schooljaar 2018-2019 mee. Aan u het vriendelijke verzoek om dit formulier in te vullen en te ondertekenen. Deze versie graag uiterlijk 1 juni aan uw zoon/dochter mee geven, zodat dit bij het Front Office ingeleverd kan worden.

Wij zullen er vervolgens zorg voor dragen dat alle door u bestelde materialen op tijd in uw bezit komen.

B.Westera, directeur Terra Nigra

Hartelijke groet,

Deel deze pagina op: