01 apr 2020 – Nieuwsbericht

Persconferentie 31 maart

Beste ouders/verzorgers,

Gisteren hebben we van onze minister president vernomen dat de scholen nog gesloten blijven tot 28 april. Dat betekent dat wij de leerlingen eventueel pas weer terugzien op school vanaf woensdag 6 mei. Het zijn tijden die we nog nooit eerder meegemaakt hebben.

LAPTOP

Wij proberen zo goed mogelijk voor de leerlingen thuis het onderwijs te organiseren. Bij de mentor kunt u met al uw vragen terecht. Wanneer uw kind geen laptop of ander device heeft, kunt u een laptop van school in bruikleen krijgen.

VERPLICHTING THUIS TE WERKEN

Ik wil u er nogmaals op wijzen dat de scholen dan wel gesloten zijn maar dat het onderwijs gewoon doorgaat. Dat betekent dat de leerlingen verplicht zijn om thuis aan de opdrachten te werken. U ontvangt elke vrijdag van de mentor een overzicht van de taken die uw kind moet maken. Wanneer uw kind ziek is dan geeft u dit, zoals gewoonlijk, door aan de receptie van school. Elke leerling wordt deze weken in principe als geoorloofd afwezig geregistreerd. Wanneer een leerling geen huiswerk maakt of onbereikbaar is dan zijn we verplicht uw kind als ongeoorloofd afwezig te melden bij de leerplichtambtenaar.  Ik vraag u dus goed erop toe te zien dat uw kind dagelijks aan de slag gaat met zijn huiswerkopdrachten.

STAGES

Ook alle stages vervallen tot 6 mei. De stagebegeleiders zullen de stagebedrijven hierover informeren.

Ik hoop oprecht dat op 6 mei de scholen weer open gaan en dat deze Coronacrisis in Nederland verleden tijd is. Blijf gezond en let goed op elkaar.

Met vriendelijke groet,

W. Bergmans, directeur Terra Nigra.

Tekst downloaden als PDF

Deel deze pagina op: