26 jun 2018 – Algemeen

Toelichting Ouderbijdrage 2018-2019

Beste ouders/verzorgers,

Toelichting ouderbijdrage 2018-2019

Het onderwijs in Nederland wordt in principe door de overheid betaald. Met de bedragen die de school hiervoor van de overheid krijgt kunnen helaas niet alle kosten gedekt worden. Hierbij gaat het om huur, aanschaf, kopieerkosten en bijdrage gebruik gereedschap. De school kan u hiervoor om een vergoeding vragen; dit noemen we de ouderbijdrage.

Overeenkomst ouderbijdrage

De school maakt graag met u een duidelijke afspraak over de bijdrage die u wilt betalen. Daarvoor dient bijgevoegde "Overeenkomst Ouderbijdrage". Hierin wordt vastgelegd waar u wel of niet aan wilt meebetalen.

Alle activiteiten en voorzieningen en de bijdrage die daarvoor wordt gevraagd zijn goedgekeurd door de Ouderraad en de (oudergeleding van de) Medezeggenschapsraad. Ze staan allemaal duidelijk vermeld op het keuzeformulier dat als bijlage bij de overeenkomst ouderbijdrage is gevoegd.

B.Westera, directeur Terra Nigra

Hartelijke groet,

Voor meer informatie: zie brief

Deel deze pagina op: