02 nov 2020 – Algemeen

Verplichting mondkapje

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Beste leerlingen,

 
Met ingang van maandag 2 november zijn op onze school zowel voor leerlingen, personeel als bezoekers mondkapjes verplicht. We hebben het dringend advies omgezet in een verplichting omdat we zien dat te weinig mensen mondkapjes gebruiken. Dit besluit is genomen na overleg met de medezeggenschapsraad en de ouderraad en zij steunen deze verplichting van harte. De enige uitzondering die we maken is dat leerlingen, personeel of bezoekers die vanwege medische redenen geen mondkapje mogen dragen dat ook niet hoeven. Leerlingen geven dit aan bij hun mentor.

De mondkapjes zijn verplicht in de aula (bij regen) en gangen en kunnen afgezet worden als leerlingen een zitplaats hebben ingenomen. Dat geldt ook voor de aula. De regel is dus vrij eenvoudig, als je loopt heb je een mondkapje op, als je zit hoeft dat niet. Buiten op het schoolplein geldt die verplichting niet.

Als leerlingen een mondkapje vergeten zijn, kunnen ze een kapje kopen bij de receptie. De kosten zijn dan €1,- per kapje. De opbrengst gaan naar een goed doel.

Het gebruik van mondkapjes is een aanvullende maatregel op de regels die blijven gelden. Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen, blijf de handen wassen en hoest en nies in de elleboog.

We zien de cijfers oplopen en de onrust toenemen. We willen voorkomen dat ook dit schooljaar de deuren weer een tijd gesloten moeten worden. We denken dat ook deze verplichting een bijdrage kan leveren aan een halt toeroepen van een verdere verspreiding van het virus en willen iedereen alvast bedanken voor de inzet die gedaan wordt.

Wien Bergmans,
locatiedirecteur Terra Nigra

Deze brief als PDF te downloaden

Deel deze pagina op: