Toelating Terra Nigra
Direct naar
Office365 Numo

Toelating

Om tot de school te kunnen worden toegelaten dienen leerlingen door hun ouders en/of verzorgers te worden aangemeld door het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie, of te downloaden.

U bent verplicht de volgende gegevens toe te voegen: Kopie identiteitsbewijs, dit kan alleen zijn:

  • Identiteitskaart van de leerling zelf, OF
  • Als de leerling in de pas van de ouders staat → Voorblad paspoort ouder met bladzijde waar leerling opstaat, OF
  • Uitreksel gba (gemeentelijke basisadministratie)

Na invullen van het aanmeldingsformulier dient u dit te ondertekenen. Door ondertekening verklaart u:

Door ondertekening verklaren ouders/verzorgers akkoord te gaan met de regels van school. Bovendien verklaren zij akkoord te gaan met de kosten die verbonden zijn aan het volgen van praktijkonderwijs. Ouders geven door ondertekening toestemming om gegevens op te vragen bij de school van herkomst.

Onze school zal na ontvangst van het Onderwijskundig Rapport van de (basis)school controleren of de aangeleverde gegevens voldoende zijn. Er wordt daarna een beschikking tot toelating aan het RVC (Regionale Verwijzingscommissie) gevraagd. Het is ook mogelijk dat er nog aanvullend onderzoek nodig is. Daarnaast zal het Zorg Advies Team (Z.A.T.) bekijken of er belemmeringen zijn, zoals b.v. ernstige gedragsproblemen. Toelating tot praktijkonderwijs is dan niet vanzelfsprekend.

Indien deze procedure positief uitvalt, krijgen ouders bericht dat hun kind is toegelaten tot de school.

Deel deze pagina op: