Toelating Terra Nigra
Direct naar
Office365

Toelating

Om tot de school te kunnen worden toegelaten dienen leerlingen door hun ouders en/of verzorgers te worden aangemeld. Dit gebeurt door het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie, of te downloaden via onze website: https://www.terranigra.nl/groep-8/aanmelding.

Door ondertekening verklaren ouders/verzorgers akkoord te gaan met de regels van school en geven zij toestemming om gegevens op te vragen bij de school van herkomst.

Onze school zal na ontvangst van het onderwijskundig rapport van de (basis)school controleren of de aangeleverde gegevens voldoende zijn. Er wordt daarna een beschikking tot toelating aan het samenwerkingsverband gevraagd. Het is ook mogelijk dat er nog aanvullend onderzoek nodig is. Daarnaast zal het ondersteuningsteam (O-team) bekijken of er belemmeringen zijn, zoals b.v. ernstige gedragsproblemen. Toelating tot praktijkonderwijs is dan niet vanzelfsprekend. Indien deze procedure positief uitvalt, krijgen ouders bericht dat hun kind is toegelaten tot de school. Indien de procedure negatief uitvalt, ontvangen ouders een brief waarin wordt gewezen op de mogelijkheid om hiertegen binnen zes weken bezwaar aan te tekenen bij het college van bestuur.

Deel deze pagina op: