Verzuim Terra Nigra
Direct naar
Office365

Verzuim

Leerlingen die afwezig zijn moeten worden afgemeld door de ouders/verzorgers bij Front Office vóór 8.30 uur. Dit wordt genoteerd in Somtoday.

- Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is belt een medewerker van Front Office naar huis.

- Wanneer hij geen contact krijgt, stuurt deze medewerker een brief met daarin de vermelding dat ouders/verzorgers contact moeten opnemen met school.

- Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig is gedurende meer dan 16 uren in een periode van vier aangesloten weken meldt de fasecoördinator dit bij de leerplichtambtenaar/DUO.

- Wanneer er sprake is van luxe verzuim meldt de fasecoördinator dit bij de leerplichtambtenaar/ DUO.

- Wanneer een leerling regelmatig te laat komt meldt de fasecoördinator dit bij de leerplichtambtenaar.

- Wanneer een leerling geregeld ziek is meldt de fasecoördinator en ondersteuningscoördinator dit bij de leerplichtambtenaar en schoolarts.

- Wanneer er meer dan 50% afwezigheid is wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar/DUO.


Afmelden / te laat komen

Als een leerling de school niet of niet op tijd kan bezoeken dient hij/zij voor 8.30 uur te worden afgemeld bij de school.

Leerlingen die stage lopen dienen ook op de stageplek te worden afgemeld, vóór aanvang van de werktijd. In beide gevallen dient dit te gebeuren door de ouders of verzorgers en niet door de leerling zelf.

Verzuim dat niet wordt gemeld, geldt als ongeoorloofd. Hierop staat de verplichting deze te melden bij de ambtenaar leerplicht of bij het meldpunt vroegtijdig schoolverlaten. Indien er een geldige reden is verlof te vragen, kunt u een formulier aanvragen bij Front Office. De school mag tot maximaal 10 dagen om dringende redenen verlof toekennen. Er kan geen verlof gegeven worden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit is evt. alleen mogelijk op vertoon van een brief van de werkgever van een van de ouders. Uit deze brief moet blijken dat deze ouder geen verlof kan opnemen tijdens de schoolvakanties.

Ook voor te laat komen geldt een vaste procedure. Als de leerling na het tweede belsignaal in de les komt, is hij/zij te laat. De leerling dient zich dan te melden bij de Front Office van de school, waar een te laat briefje wordt uitgeschreven.

Alleen met dit briefje wordt de leerling tot de les toegelaten. Deze regeling geldt ook bij te laat komen na pauzes. Bij een "te laat briefje" zonder geldige reden dient 30 minuten na school te worden ingehaald. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.

Deel deze pagina op: