Leerlingenzorg Terra Nigra
Direct naar
Office365

Leerlingenzorg

Terra Nigra besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van de leerling. Zowel aan zijn vaardigheden en kennis, als aan zijn persoonlijkheidsontwikkeling. De school werkt met het leerlingvolgsysteem SomToDay. Meerdere keren per jaar worden de ontwikkelingen van de leerlingen besproken door de docenten in de leerlingbesprekingen. Ook worden afhankelijk van de vraagstelling leerlingen besproken in het ZAT-breed (Zorg Advies Team). Dit team bestaat uit: orthopedagoog, maatschappelijk werker, schoolarts. Indien nodig worden andere instellingen geraadpleegd. De ontwikkeling van de leerling wordt natuurlijk ook besproken met de ouder(s).

Om de leerling bewust te maken van zijn eigen ontwikkelingsproces, worden twee keer per jaar IOP-gesprekken gevoerd. Hierin beschrijft de leerling zijn eigen ontwikkelingsplan. Hierdoor leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen groei. Het IOP wordt tijdens het rapportgesprek met de ouders besproken. Ouders dienen dit te ondertekenen. Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden. Op het dossier is de Wet van de Persoonsregistratie van toepassing. Ouders kunnen inzage vragen in het dossier. Vijf jaar na het verlaten van de school wordt het dossier vernietigd.

Deel deze pagina op: