Stage en werken Terra Nigra
Direct naar
Office365

stage en werken

Stage is een belangrijk deel van het lesprogramma binnen Terra Nigra.

Het stageprogramma is als volgt opgebouwd:

In fase 1 lopen de leerlingen LOB-stage. Het accent ligt op verkennen en oriënteren op de arbeidsmarkt. Deze stage duurt twee weken en vindt twee keer per jaar plaats.

In de eerste week maken de leerlingen middels proeftuintjes kennis met verschillende branches, zowel binnen als buiten de school.

In de tweede week lopen de leerlingen stage bij familie en/of kennissen, gedurende 4 uur per dag (maatwerk is mogelijk).

In fase 2 start de leerling met de interne stage. De leerlingen gaan dan voor het eerst écht stage lopen, binnen een beschermde omgeving, namelijk onze school. Leerlingen gaan gedurende één week, elke dag stage lopen.

Na het afsluiten van de interne stage met een voldoende stroomt de leerling door naar de beroepsoriënterende stage. De leerling gaat gedurende twee aaneengesloten weken stage lopen bij een extern bedrijf. De stage is gericht op het ‘snuffelen’ en ‘proeven’ bij een echte werkplek en is veelal maatschappelijk georiënteerd.

Daarnaast lopen de leerlingen ook in deze fase LOB-stage. Dit doen ze twee keer twee weken lang, gedurende zes uur per dag (maatwerk is mogelijk). In deze fase ligt het accent op oriënteren en uitproberen.

In fase 3 loopt de leerling minimaal 2 dagen per week stage bij een leerwerkplek (indien de leerling nog niet volledig werkfit is) of in het vrije bedrijf. Uitbreiding naar 3 of 4 stagedagen is mogelijk.

Tevens loop de leerling in deze fase LOB-stage. Dit doen ze twee keer twee weken lang, gedurende acht uur per dag (maatwerk is mogelijk). Indien duidelijk is in welk beroep of binnen welke sector de leerling zich wil bekwamen, loopt de leerling de LOB-stage op zijn reguliere stageplek. Leerlingen die nog niet zeker zijn van hun keuze voor een bepaalde sector, kiezen in de LOB-weken een andere stageplek.

De gehele stageperiode wordt de leerling nauwkeurig gevolgd door een stagebegeleider van school. Deze onderhoudt contact met de leerling, de begeleider van de stageplek, maar zeker ook met ouders.

Deel deze pagina op: