Financien Terra Nigra
Direct naar
Office365 Numo

Financien

Schoolboeken

De schoolboeken worden gratis door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, wordt uw zoon of dochter niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

In het praktijkonderwijs gaat het met name om het materiaal dat bij de praktijklessen wordt gebruikt. Daarnaast komen er extra kopieerkosten bij voor het portfolio van de leerlingen.

LET OP: de verstrekte spullen die vallen onder de vrijwillige bijdrage en die in "gebruik" worden verstrekt, blijven te allen tijde eigendom van de school. Het is aan de leerling om goed om te gaan met deze spullen. Bij vernieling dan wel beschadiging wordt de totale aanschafsom van het product bij de leerling/ouder/verzorger verhaalt!

Schoolbenodigdheden

De leerling schaft zelf de volgende spullen aan:

  • Schooltas
  • Agenda
  • Pennenmapje met potlood, gum, stiften, puntenslijper, kleurpotloden

Tijdens de gymlessen draagt elke leerling een gymshirt met schoollogo. Deze zijn te koop bij: https://www.maastrichtscoort.nl/school/terra-nigra-maastricht/

Bij de vakken crea, groen en techniek draagt de leerling veiligheidsschoenen. Deze moeten een stalen neus hebben met veiligheidsnorm S3. U mag zelf bepalen waar u deze schoenen koopt.

Kluisjes

Elke leerling ontvangt gratis een kluisje van school voor de gehele schoolperiode. Wanneer de leerling de kluissleutel of het pasje kwijtraakt, wordt voor het aanschaffen van een nieuwe sleutel/pas een vergoeding van €10,00 gevraagd.

Tegemoetkoming in de schoolkosten

Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar die naar het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs gaan, krijgt u vanaf 2010 kind gebonden budget. Dit krijgt u via de belastingdienst. Kind gebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen. Hebt geen bericht van de belastingdienst gekregen over het kind gebonden budget? En denkt u dat u wel aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u zelf een aanvraag doen. Meer informatie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kindgebonden-budget/

Tegemoetkoming scholieren

Als uw kind 18 jaar is en nog op het praktijkonderwijs zit, kunt u de tegemoetkoming scholieren aanvragen. Dit is geen lening, maar een gift. De mentor van uw kind kan u helpen met het aanvragen van deze tegemoetkoming.

Meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-tegemoetkoming-schoolkosten-voor-scholieren-krijgen

Schoolkosten en de Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan ouders/verzorgers met een inkomen van maximaal 120% van het bijstandsminimum financiële steun bieden bij de kosten voor het onderwijs zoals de aanschaf van lesmaterialen (pennen, schriften, schooltas of rugzak)), gymkleding, praktijkmaterialen, een rekenmachine of een laptop.

Een aanvraag doen gaat zo:
- Ga naar de website van Leergeld: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl
- Vul het aanvraagformulier volledig in
- Klik aan dat u de privacyverklaring gelezen heeft
- Klik aan dat u geen robot bent
- Druk op de knop “Verzenden”

U ontvangt kort daarna een bevestigingsmail. Daarin staat o.a. dat er na maximaal vier weken een intaker op huisbezoek komt. Zij/hij legt uit wat er mogelijk is en vraagt u om een bewijs van uw inkomen.

U kunt bij het invullen van de aanvraag hulp vragen bij zorgcoördinator of andere hulpverlener op school, maar dat kan ook bij uw wijkservicepunt of een andere hulpverlener.

Als uw kind graag wil sporten en/of muziek, dans of toneel buiten school wil beoefenen, dan kunt u voor ondersteuning ook terecht bij Leergeld. Verder werkt Leergeld samen met de Fietsbank waar ook gratis fietsen beschikbaar zijn. De intaker kan u daar alles over vertellen.

Deel deze pagina op: