Financien Terra Nigra
Direct naar
Office365

Financien

A.Schoolkosten

De school conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs 2009’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl  door te zoeken op  “Gedragscode Schoolkosten”.

In deze code worden twee soorten schoolkosten onderscheiden:

 1. Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, mag uw zoon of dochter deelnemen aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

 1. Noodzakelijke schoolkosten voor niet door de overheid bekostigde lesmaterialen

Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. Om er voor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, zal op het moment van inschrijving op de school een gebruikersovereenkomst/schaderegeling met hun ouders worden gesloten.

Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht zulke leermiddelen beschikbaar te stellen. In het overzicht hieronder ziet u om welke leermiddelen het bijvoorbeeld gaat.

Door de overheid bekostigde lesmaterialen

Niet door de overheid bekostigde lesmaterialen (persoonsgebonden materiaal)

- leerboeken

- werkboeken

- projectboeken en tabellenboeken

- examentrainingen en examenbundels

- eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd’s en dvd’s

- licentiekosten van digitaal leermateriaal

- atlas

- woordenboeken

- agenda

- rekenmachine

- sportkleding

- veiligheidsschoenen

- overall

- gereedschap

- schrift en multomap

- pennen en dergelijke

 

De linker kolom van de tabel bevat voorbeelden van leermiddelen die de school in elk geval beschikbaar moet stellen, omdat ze daarvoor een vergoeding van de overheid ontvangt. De rechterkolom bevat voorbeelden van zaken die ouders zelf op aanwijzing van de school aanschaffen. Soms worden dergelijke leermiddelen door de school centraal ingekocht en aan ouders tegen een vergoeding aangeboden (zie specificatie vrijwillige ouderbijdrage). Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij deze lesmaterialen willen kopen.

We informeren u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen.

Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken zelf moet aanschaffen, via de school kunt bestellen of dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan.

Meer informatie over de hoogte en opbouw van de vrijwillige ouderbijdrage en de overige schoolkosten is te vinden op: https://www.terranigra.nl/praktische-info/downloads.

B.Schoolbenodigdheden

De leerling schaft zelf de volgende spullen aan:

 • Schooltas
 • Pennenmapje met potlood, gum, stiften, puntenslijper, kleurpotloden
 • Tijdens de gymlessen draagt elke leerling een gymshirt met schoollogo. Deze zijn te koop bij: https://www.maastrichtscoort.nl.
 • Bij de vakken crea, groen en techniek draagt de leerling veiligheidsschoenen. Deze moeten een stalen neus hebben met veiligheidsnorm S3. U mag zelf bepalen waar u deze schoenen koopt.
 • Elke leerling maakt tijdens Nederlands, rekenen en Engels gebruikt van oordopjes of een hoofdtelefoon. U kunt zelf een winkel uitkiezen om de oordopjes of hoofdtelefoon te kopen.

C.Kluisjes

Elke leerling ontvangt gratis een kluisje van school voor de gehele schoolperiode. Wanneer de leerling de kluissleutel of het pasje kwijtraakt, wordt voor het aanschaffen van een nieuwe sleutel/pas een vergoeding van €7,50 gevraagd.

D.Schoolkosten en de stichting Leergeld

De Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan ouders/verzorgers met een inkomen van maximaal 120% van het bijstandsminimum financiële steun bieden bij de kosten voor het onderwijs zoals de aanschaf van lesmaterialen (pennen, schriften, schooltas of rugzak), gymkleding, praktijkmaterialen, een rekenmachine of een laptop.

Een aanvraag doen gaat zo:

 • Ga naar de website van Leergeld: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl
 • Vul het aanvraagformulier volledig in
 • Klik aan dat u de privacyverklaring gelezen heeft
 • Klik aan dat u geen robot bent
 • Druk op de knop “Verzenden”

U ontvangt kort daarna een bevestigingsmail. Daarin staat o.a. dat er na maximaal vier weken een intaker op huisbezoek komt. Zij/hij legt uit wat er mogelijk is en vraagt u om een bewijs van uw inkomen.

U kunt bij het invullen van de aanvraag hulp vragen bij de ondersteuningscoördinator of andere hulpverlener op school, maar dat kan ook bij uw wijkservicepunt of een andere hulpverlener.

Als uw kind graag wil sporten en/of muziek, dans of toneel buiten school wil beoefenen, dan kunt u voor ondersteuning ook terecht bij stichting Leergeld. Verder werkt stichting Leergeld samen met de Fietsbank waar ook gratis fietsen beschikbaar zijn. De intaker kan u daar alles over vertellen.

E.Tegemoetkoming in de schoolkosten

Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar die naar het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs gaan, krijgt u vanaf 2010 kind gebonden budget. Dit krijgt u via de belastingdienst. Kind gebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen. Hebt u geen bericht van de belastingdienst gekregen over het kind gebonden budget? En denkt u dat u wel aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u zelf een aanvraag doen.

F.Tegemoetkoming scholieren

Als uw kind 18 jaar is en nog op het praktijkonderwijs zit, kunt u de tegemoetkoming scholieren aanvragen. Dit is geen lening, maar een gift. De mentor van uw kind kan u helpen met het aanvragen van deze tegemoetkoming.

Deel deze pagina op: