Financien Terra Nigra
Direct naar
Office365 Somtoday

Financien

Schoolboeken

De schoolboeken worden gratis door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan de ouders vragen mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de "vrijwillige ouderbijdrage" genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u wel of niet betaalt.

In het praktijkonderwijs gaat het met name om het materiaal dat bij de praktijklessen wordt gebruikt. Daarnaast komen er extra kopieerkosten bij voor het portfolio van de leerlingen.

LET OP: de verstrekte spullen die vallen onder de vrijwillige bijdrage en die in "gebruik" worden verstrekt, blijven te allen tijde eigendom van de school. Het is aan de leerling om goed om te gaan met deze spullen. Bij vernieling dan wel beschadiging wordt de totale aanschafsom van het product bij de leerling/ouder/verzorger verhaalt!

Schoolbenodigdheden

De leerling schaft zelf de volgende spullen aan:

  • Schooltas
  • Agenda
  • Pennenmapje met potlood, gum, stiften, puntenslijper, kleurpotloden

Tijdens de gymlessen draagt elke leerling een gymshirt met schoollogo. Deze zijn te koop bij: https://www.maastrichtscoort.nl

Bij de vakken crea, groen en techniek draagt de leerling veiligheidsschoenen. Deze moeten een stalen neus hebben met veiligheidsnorm S3. U mag zelf bepalen waar u deze schoenen koopt.

Kluisjes

Elke leerling ontvangt gratis een kluisje van school voor de gehele schoolperiode. Wanneer de leerling de kluissleutel of het pasje kwijtraakt, wordt voor het aanschaffen van een nieuwe sleutel/pas een vergoeding van €10,00 gevraagd.

Tegemoetkoming in de schoolkosten

Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar die naar het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs gaan, krijgt u vanaf 2010 kind gebonden budget. Dit krijgt u via de belastingdienst. Kind gebonden budget hoeft u meestal niet zelf aan te vragen. Hebt geen bericht van de belastingdienst gekregen over het kind gebonden budget? En denkt u dat u wel aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u zelf een aanvraag doen. Meer informatie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kindgebonden-budget/

Tegemoetkoming scholieren

Als uw kind 18 jaar is en nog op het praktijkonderwijs zit, kunt u de tegemoetkoming scholieren aanvragen. Dit is geen lening, maar een gift. De mentor van uw kind kan u helpen met het aanvragen van deze tegemoetkoming.

Meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-tegemoetkoming-schoolkosten-voor-scholieren-krijgen

Stichting Leergeld

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Stichting Leergeld biedt kinderen de kans om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Stichting Leergeld kan een vergoeding geven voor o.a.: ouderbijdrage, schoolreizen, scouting, sportclubs, culturele activiteiten (bijv. muziekles), fietsen en laptops.
Meer informatie: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl

Deel deze pagina op: