Downloads Terra Nigra

Downloads

Van deze pagina kunt u een aantal bestanden downloaden die wij digitaal ter beschikking stellen. De bestanden zijn opgemaakt in Adobe PDF. U heeft hier een PDF-reader voor nodig, die meestal op uw computer geinstalleerd is. U kunt deze anders downloaden via www.adobe.com 
    Algemene zaken:

 
    Schoolgids 2019 - 2020

 
    Ouderbijdrage - Arbeid - Fase 1 - 2 - 3 Arbeid (compleet)

 
    Ouderbijdrage - Scholing - 1 en 2 (compleet)

 
    Ouderbijdrage - Scholing deel 3 (compleet)

 
    Jaaragenda schooljaar 2019 - 2020

 
    Aanmeldingsformulier

 
    School Ondersteunings Plan (SOP)

  

    School veiligheidsplan
    
    Protocol Telaatkomen
 

    Protocol Ziekteverzuim

    
    Protocol Time out


 
    Medezeggenschapsraad:

 
   Jaarverslag 2016-2017 MR


 
    Public Relations (PR):

 
    Digitale brochure Terra Nigra


 
    Nieuwsbrief Ouders/ verzorgers
     Schooljaar 18-19 editie 18 (juni)
 
     Schooljaar 18-19 editie 19 (juli)
 

Deel deze pagina op: