Downloads Terra Nigra
Direct naar
Office365 Somtoday

Downloads

Van deze pagina kunt u een aantal bestanden downloaden die wij digitaal ter beschikking stellen. De bestanden zijn opgemaakt in Adobe PDF. U heeft hier een PDF-reader voor nodig, die meestal op uw computer geinstalleerd is. U kunt deze anders downloaden via www.adobe.com 
    Algemene zaken:

 
    Schoolgids 2019 - 2020

 
    Ouderbijdrage - Arbeid - Fase 1 - 2 - 3 Arbeid (compleet)

 
    Ouderbijdrage - Scholing - 1 en 2 (compleet)

 
    Ouderbijdrage - Scholing deel 3 (compleet)

 
    Jaaragenda schooljaar 2019 - 2020

 
    Aanmeldingsformulier

  

    School veiligheidsplan
    
    Protocol Telaatkomen
 

    Protocol Ziekteverzuim

    
    Protocol Time out
   
    School ondersteuningsprofiel (SOP)

    School Ondersteuningsplan
  
    Handboek Examinering Praktijk Onderwijs

    Informatiefolder Modules en KWT 2019-2020


 
    Medezeggenschapsraad:

 
   Jaarverslag 2018-2019 MR


 
    Public Relations (PR):

 
    Digitale brochure Terra Nigra


 
    Nieuwsbrief Ouders/ verzorgers
    Editie 01 (augustus 2019)
   
    Editie 02 (augustus 2019)
    
    Editie 03 (september 2019)

    Editie 04 (oktober 2019)

    Editie 05 (oktober 2019)

    Editie 06 (november 2019)
    
    Editie 07 (november 2019)
    
    Editie 08 (december 2019)

    Editie 09 (januari 2020)

    Editie 10 (februari 2020)

    Editie 11 (maart 2020)
    
    Editie 12 (maart 2020)

    Editie 13 (april 2020)

    Editie 14 (juni 2020)
 
    Editie 15 (juli 2020)

Deel deze pagina op: