Downloads Terra Nigra
Direct naar
Office365 Magister 6

Downloads

Van deze pagina kunt u een aantal bestanden downloaden die wij digitaal ter beschikking stellen. De bestanden zijn opgemaakt in Adobe PDF. U heeft hier een PDF-reader voor nodig, die meestal op uw computer geinstalleerd is. U kunt deze anders downloaden via www.adobe.com 
    Algemene zaken:

 
    Schoolgids 2019 - 2020

 
    Ouderbijdrage - Arbeid - Fase 1 - 2 - 3 Arbeid (compleet)

 
    Ouderbijdrage - Scholing - 1 en 2 (compleet)

 
    Ouderbijdrage - Scholing deel 3 (compleet)

 
    Jaaragenda schooljaar 2019 - 2020

 
    Aanmeldingsformulier

  

    School veiligheidsplan
    
    Protocol Telaatkomen
 

    Protocol Ziekteverzuim

    Protocol Time out
   
    School ondersteuningsprofiel (SOP)

    School Ondersteuningsplan
  
    Handboek Examinering Praktijk Onderwijs


 
    Medezeggenschapsraad:

 
   Jaarverslag 2018-2019 MR


 
    Public Relations (PR):

 
    Digitale brochure Terra Nigra


 
    Nieuwsbrief Ouders/ verzorgers
    Editie 01 (augustus)
   
    Editie 02 (augustus)
    
    Editie 03 (september)

    Editie 04 (oktober)

    Editie 05 (oktober)

    Editie 06 (november)

Deel deze pagina op: