Medezeggenschap Terra Nigra
Direct naar
Office365 Numo

Medezeggenschap

Ouders die willen meebeslissen en meepraten over het beleid van de school, kunnen toetreden tot de medezeggenschapsraad.

Wat is een medezeggenschapsraad?
Ouders hebben recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. De MR bestaat uit ouders en (onderwijzend) personeel van de school.

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht.

  • Het instemmingsrecht gaat een stap verder: in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen.
  • Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen - wel dat hij er serieus op moet reageren.
  • Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt.

Onze school kent ook een medezeggenschapsraad, bestaande uit een personeels- en een oudergeleding:

Personeel Dhr. A. Gorissen (voorzitter)
Dhr. G. Corten
Mevr. S. Senten
Mevr. P. Bisscheroux
      
Ouders Mevr. N. Magtouf
Mevr. F. Akdogan
Dhr. E. Kerbusch
Dhr. D. Ruijters


Wilt u als ouder zitting nemen in de MR, neemt u dan contact op met dhr. A.Gorissen.

Deel deze pagina op: