Ouderbetrokkenheid Terra Nigra
Direct naar
Office365 Somtoday

Ouderbetrokkenheid

De school vindt het belangrijk leerlingen op weg te helpen naar volwassenheid, samen met ouders/verzorgers. Een aantal contactmomenten zijn in de jaarplanning van de school vastgelegd, waarin ook het IOP wordt besproken.

Leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis. Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond. Mentor en ouders kunnen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Indien gewenst of noodzakelijk kunnen mentoren/docenten een huisbezoek afleggen. Daarnaast zullen er tijdens het schooljaar informatie/ouderavonden worden georganiseerd.

Voor de opvoeding van uw kind is het van groot belang dat er een goed contact is tussen u als ouders/verzorgers en de school. We zouden u daarom graag ieder moment van de dag de gelegenheid willen geven op school te spreken met de mentor/docent. U zult begrijpen dat zoiets onmogelijk is. Als de docenten tijdens de lessen gestoord worden, brengt dat hem/haar en de leerlingen uit hun concentratie. De klas moet dan aan haar lot worden overgelaten, want de leraar moet dan de klas verlaten. Kortom:

GEEN BEZOEK OF TELEFOONTJES VOOR DE DOCENT/ MENTOR TIJDENS DE LESSEN.

U kunt na school (14.45 tot 16.00 uur) telefonisch contact opnemen. Op de website kunt u de email adressen van de personeelsleden terugvinden. Wilt u een gesprek op school, dan maakt u telefonisch een afspraak. Bij schoolbezoek meldt u zich bij de ingang - Front-Office.

Wilt U een gesprek op school, dan maakt u eerst telefonisch een afspraak. Bij schoolbezoek meldt u zich bij de receptie.

Wilt u als ouder(s)/ verzorger(s) meedenken over het schoolbeleid, dan kunt u zich aanmelden voor de MR. Zie voor verdere informatie "MR". Of u kunt zitting nemen in onze "klankbordgroep". Hiervoor kunt u meer informatie krijgen bij de teamleider, dhr. T. Heltzel

Deel deze pagina op: