Ouderbetrokkenheid Terra Nigra
Direct naar
Office365

Ouderbetrokkenheid

De school vindt het belangrijk leerlingen op weg te helpen naar volwassenheid, samen met ouders/verzorgers. Een aantal contactmomenten met ouders zijn in de jaarplanning van de school vastgelegd, zoals de kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar en de rapportgesprekken halverwege en aan het eind van het schooljaar.

Indien gewenst of noodzakelijk kunnen mentoren/docenten een huisbezoek afleggen. Daarnaast zullen er tijdens het schooljaar informatie/ouderavonden worden georganiseerd.

Voor de opvoeding van uw kind is het van groot belang dat er een goed contact is tussen u als ouders/verzorgers en de school. We zouden u daarom graag ieder moment van de dag de gelegenheid willen geven op school te spreken met de mentor/docent. U zult begrijpen dat zoiets onmogelijk is. Als de docenten tijdens de lessen gestoord worden, brengt dat hem/haar en de leerlingen uit hun concentratie. De klas moet dan aan haar lot worden overgelaten, want de leraar moet dan de klas verlaten. Kortom:


GEEN BEZOEK OF TELEFOONTJES VOOR DE DOCENT/ MENTOR TIJDENS DE LESSEN.


U kunt na school (14.45 tot 16.00 uur) telefonisch contact opnemen. Wilt u een gesprek op school, dan maakt u telefonisch een afspraak. Bij schoolbezoek meldt u zich bij de ingang bij Front Office.

Wilt u als ouder(s)/ verzorger(s) meedenken over het schoolbeleid, dan kunt u zich aanmelden voor de MR. Zie voor verdere informatie "Medenzeggenschap". Of u kunt deelnemen aan de ouderarena. Hiervoor kunt u meer informatie krijgen bij de teamleiders,

Mevr. E. Holten  -  e.holten@stichtinglvo.nl
Dhr. A. Janssen  -   arno.janssen@stichtinglvo.nl

Deel deze pagina op: