Inrichting van het onderwijs Terra Nigra
Direct naar
Office365 Somtoday

Inrichting van het onderwijs

Terra Nigra bestaat uit 3 Fases.

Fase 1

Fase 1 is gericht op het leggen van een goede basis m.b.t. de theorie en praktijkvakken. Tevens is aandacht voor vrijetijdsbesteding en goed burgerschap.

In Fase 1 stromen de leerlingen in vanuit de SBO scholen en groep 8 basisonderwijs. Allereerst wordt er door de mentor gewerkt aan een positieve groepsvorming. In deze fase krijgen de leerlingen alle vakken aangeboden. De basis wordt op deze manier gelegd. De leerling kan zo kennis maken met de verschillende praktijkvakken. 

Fase 2

Fase 2 is gericht op het uitbreiden van de basisvaardigheden, bewust worden van de talenten en voorkeur voor praktijkvakken, kennis maken met stage en werk. Tevens wordt aandacht besteed aan zelfstandig wonen.

Wanneer een leerling Fase 1 goed heeft doorlopen stroomt hij door naar Fase 2. In principe blijft een leerling gedurende 2 jaar in Fase 2. In Fase 2 zijn daarom leerlingen van verschillende leeftijden gecombineerd. In Fase 2 blijven alle theorievakken voor elke leerling in het pakket. Er wordt gewerkt met 3 periodes per jaar. Per periode maakt de leerling een keuze voor 2 praktijkvakken (Horeca/Handel/Verzorging/Groen/Techniek). 

Tevens maakt de leerling de keuze voor 2 vakken uit de KWT (Keuze Werk Tijd) (Sport/Muziek/Creatief/Textiel/Musical/Dans/Schaken/Verkeer). Op deze manier kunnen de leerlingen zich verder ontwikkelen in de richting waar hun voorkeur, talent of passie ligt. Deze keuze worden uiteraard begeleid door de mentor.

Tevens krijgt elke leerling 1 periode een VCA of SVA module aangeboden waarbij een certificaat behaald kan worden. VCA is gericht op veiligheid m.b.t. werken in een bedrijf. SVH is gericht op hygiëne m.b.t. werken in een bedrijf. Deze certificaten zijn erg nuttig bij het vinden van een geschikte stage/werkplek.

In Fase 2 start de interne stage. De leerling is dan stagiaire binnen school en wordt begeleid en beoordeeld door personeel van Terra Nigra. Wanneer de interne stage met een voldoende is afgesloten kan een leerlingen doorstromen naar een maatschappelijke stageplek buiten school. Het stagebureau begeleidt dit traject.

Fase 3 VOORdeel arbeid

Fase 3 VOORdeel arbeid is gericht op toe leiden naar werk. Wanneer een leerling met succes Fase 2 heeft afgesloten stroomt hij door naar Fase 3. In Fase 3 VOORdeel arbeid heeft de leerling verplicht 2 dagen arbeidstraining/stage. Bij de leerwerkplek MTB wordt gestart met een arbeidstraining waar de leerlingen een vaardigheden bijgebracht krijgen die nodig zijn om stage te gaan lopen. Wanneer de leerling dit goed heeft doorlopen stroomt hij door naar een stage plek. De andere 3 dagen is er een lesprogramma op school. De theorievakken zijn voor iedereen hetzelfde. De praktijkkeuze is per leerling verschillend. Eind Fase 2 heeft de leerling een keuze gemaakt voor  maximaal 2 praktijkvakken waarin hij wil uitstromen. De richtingen waaruit de leerling kan kiezen zijn: Horeca/Handel/Verzorging/Groen/Techniek. Tevens kiest de leerling 1 vak uit KWT (Keuze Werk Tijd) In principe blijft een leerling 2 jaar in deze Fase. In het tweede deel van Fase 3 VOORdeel arbeid kiest de leerling voor 1 uitstroomrichting. Dat betekent dat ook in deze Fase leerlingen van verschillende leeftijden zitten. Gedurende deze Fase kan het zijn dat de stagedagen worden uitgebreid. De doelstelling voor elke leerling is: het vinden van een geschikte werkplek.

Fase 3 VOORdeel scholing 

Onze school biedt leerlingen de mogelijkheid om een (2 jaar en 4 maanden) opleiding te volgen. Dit is mogelijk vanaf Fase 3. De leerling moet minimaal 16 jaar zijn. De leerlingen die zijn uitgekozen voldoen aan bepaalde voorwaarden om deze opleiding te kunnen volgen. Niet alle leerlingen komen in aanmerking voor deze groep. Er worden bepaalde eisen gesteld aan theorie en praktijk. Bij het VOORdeel scholing wordt breed opgeleid voor de arbeidsmarkt. Het leren functioneren binnen een organisatie en ervaring opdoen binnen een bepaalde sector of richting is daarbij het belangrijkste. De leerling wordt voorbereid om te gaan werken of om, indien mogelijk, door te stromen naar een ROC (b.v. Leeuwenborgh, Arcus). De VOORdeel klas wordt begeleid door één vaste mentor, die zoveel mogelijk theorievakken geeft. De praktijkvakken worden gegeven door onze vakleerkrachten. Voor stage (2 dagen per week) is er een vaste stagebegeleider op school.

De leerling loopt stage in een VOORdeel geschikt bedrijf. Ook hier worden bepaalde eisen gesteld en niet ieder bedrijf komt in aanmerking om een VOORdeel leerling te begeleiden.

Om het voordeel diploma te kunnen halen wordt gelet op aanwezigheid en prestaties op school en stageplek. 

Ook tellen de beoordelingen van leerkrachten, (stage)begeleiders van school en bedrijf mee. Resultaten worden vastgelegd in een portfolio en leerlingvolgsysteem. Er zijn regelmatig gesprekken met de leerling om te volgen wat hij/zij al kan, waar hij goed in is en wat er nog nodig is om beter te worden. Als afsluiting van de VOORdeel-opleiding is er een officieel examen, dat wordt afgenomen door examinatoren van het ROC.

Overgangscriteria VOORdeel scholing klas

    - Leeftijd: in schooljaar Fase 3 16 jaar worden.
    - IQ >70.
    - Dle >25 (Rekenen, Begrijpend lezen, Spelling en Technisch lezen).
    - Maatschappelijke stage/ interne stage in Fase 2 met positieve beoordeling hebben afgerond.
    - Aanwezigheid op school
    - Komt op tijd op school en heeft de spullen op orde.
    - Positief gedrag en inzet in de lessen en binnen school.
    - Heeft huiswerk op tijd af.
    - Gemotiveerd om theoretische kennis op te doen.

Algemeen

Bij elke Fase is de mentor de spil, dat wil zeggen het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en externe instanties. Elke dag start de groep met een PMU (Pick Me Up) moment. Tijdens dit moment worden de dagelijkse zaken besproken en worden eventuele problemen aangekaart en besproken. Daarnaast wordt tijd besteed aan technisch lezen. In elk lokaal is een ruime keuze aan boeken en tijdschriften voor de leerlingen.

Deel deze pagina op: