22 mrt 2023 – Nieuwsbericht

Nieuwsbericht LVO - Rapport Adviescommissie

Rapport Adviescommissie route voortgezet onderwijs Maastricht 2040

Beste leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers,

Hierbij laten we jullie weten dat de commissie ARVO 2040 haar adviesrapport heeft aangeboden aan de opdrachtgevers; de rectoren van de vo-scholen in Maastricht en het college van bestuur van LVO. Dit adviesrapport gaat over de kansen en uitdagingen voor het voortgezet onderwijs in Maastricht, nu en in de toekomst. De commissie heeft met veel belanghebbenden gesproken en schrijft in haar advies wat de gemeenschappelijke basis is voor het onderwijsaanbod in de stad. De voorzitter van de commissie Theo Bovens heeft vanavond, 21 maart, het rapport aan zowel de opdrachtgevers als aan de medezeggenschapsraden van onze scholen en aan de managementteams gepresenteerd. Het rapport genaamd ‘Toekomstbestendig vo in Maastricht’ kunt u via stichtinglvo.nl lezen.

Dank We zijn blij dat het adviesrapport er is en we zijn de commissie dankbaar voor haar zorgvuldige werk. Graag bedanken we ook iedereen die met de commissie heeft gesproken en op deze manier heeft bijgedragen aan de inhoud van het rapport.

Verdere stappen We beraden ons op de inhoud van het adviesrapport en het verdere proces. Uiteraard houden we u op de hoogte. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de rector van uw school.

Met vriendelijke groet, mede namens de commissie ARVO 2040,

Patricia Hanssen, rector Bernard Lievegoed College
Peter-Mathijs Linsen, rector Bonnefanten College
Tim Neutelings, rector Porta Mosana College
Paula Corsten, rector Sint-Maartenscollege
Niki Collaris, waarnemend locatiedirecteur Terra Nigra Praktijkonderwijs
Petra Stuit, rector VMBO Maastricht en NOVO College
Eugène Bernard en Sandra Holtjer-Mols, college van bestuur

PDF: Rapport Adviescommissie route voortgezet onderwijs Maastricht 2040

Deel deze pagina op: